Blackadder Kabal

Blackadder Kabalen

Blackadder kabalen er en kabale med en lang og glorværdig historie på 600 år. Sørgeligt nok er de blevet lidt af en joke de sidste 30 år. De var nogle af de vigtigste støtter af det gamle system, og som sådan tog det nye regime en ond hævn ved at latterliggøre deres navn og gamle leder, ved at manipulere BBC til at lave Blackadder TV serien, som også gjorde latterliggøre nogle af deres vigtigste medlemmer i gennem tiden. Af denne grund kalder kabalen sig normalt Adder Kabalen i dag, men deres oprindelige navn er stadig officielt.

Den er også usædvanlig ved at være splittet i to. Efter London kuppet måtte flere medlemmer flygte fra London, de jura gør dette Blackadder kabalen til to forskellige kabaler en i London og en uden for London. De facto er lederen af eksil fraktionen stadig leder af hele kabalen, selv om London fraktionen har en daglig leder, som repræsenterer dem i London.

Ud over dette er kabalen en typisk ældre kabale. Den har sit hovedsædet et ukendt sted i London der er forbundet med Underground, og samtidig ejer den landområder uden for byen. Den er meget stor med 9 mager, hvoraf 5 er medlemmer af London fraktionen og 4 er medlemmer af eksil fraktionen. Disse lever i kabalens besiddelser uden for byen. Derudover er der en række proximier forbundet med slægten. De menes at have omkring 30 proximier. Disse er gennerelt relative ufarlige i kamp med deres magi forbundet med Fate. Men de er et ekstremt godt information netværk, og de bruges ofte til at infiltrere forskellige ikke mage fraktioner.

Alle medlemmer af kabalen er medlemmer af Silver Ladder

Proximierne udføre mindre opgaver for kabalen, da de er gode til at holde lav profil.

Kabalens hovedsædet er en ældre bygning som ligner et flerfamiliehus, men lejlighederne er forbundet med hinanden. 5 af proximierne lever i hovedsædet, mens 10 lever i spredte ejendomme i byen, som også tjener som skjulesteder. Resten lever på landejendommen. Derudover er der både magernes og proximierne familie (undtagelserne er de ti’s familier der lever spredt i London) disse lever alle på landejendommen. Dette er lidt usædvanlig, men afsløring af deres navn også selv om det var en joke, gør kabalen meget paranoid.

Kabalen er meget konservativ og støtter at det gamle regime bliver genindført. Generelt har kabalen et ryg for at fokusere på Fate, men dette betyder ikke at andre magier ikke bliver brugt af kabalen.

Lederen af Blackadder har titlen Wyrm. Lige nu bruges titlen også af den daglig leder i London, men internt i kabalen har han title Drake. Proximierne bliver kaldt Wyverns, mens de menige magere i kabalen er Wyrmlings.

Blackadder Kabal

Sleepless in London AlexanderMunck harald1601